Dades personals del pare/mare o representant legal del menor
El vostre fill/a va participar al PAE el curs passat?
Pagament de la matrícula 
La matrícula es pagarà un sol cop, per cada infant o adolescent inscrit, i en el moment de la inscripció.
Un cop enviada la inscripció a través d’aquest formulari, rebreu un correu electrònic amb les indicacions per fer el pagament de la matrícula via TPV.
En cas que no hi hagués un nombre mínim de participants per formar grup, es retornarà l’import de la matrícula íntegrament.

Pagament mensual de la quota
El pagament mensual de la quota es realitzarà a través de domiciliació bancària.
Número de compte bancari:
Dades i informació del menor
Cal emplenar una taula per cada fill/a que inscrigueu al servei
Etapa educativa
Canals de comunicació i aspectes tecnològics
Comptes i dispositius que utilitzarà el menor per participar en les activitats, i a través dels quals l’equip educatiu podrà establir i mantenir la comunicació i fer l’acompanyament.
Dispositius tecnològics de què disposa el menor per connectar telemàticament
Horari
Opció preferent per contactar amb l’educador i participar de les activitats online grupals que s’organitzin (cal escollir una de les propostes de dies i horari)

Dades i informació del menor 2
Cal emplenar una taula per cada fill/a que inscrigueu al servei
Etapa educativa
Canals de comunicació i aspectes tecnològics
Comptes i dispositius que utilitzarà el menor per participar en les activitats, i a través dels quals l’equip educatiu podrà establir i mantenir la comunicació i fer l’acompanyament.
Dispositius tecnològics de què disposa el menor per connectar telemàticament
Horari
Opció preferent per contactar amb l’educador i participar de les activitats online grupals que s’organitzin (cal escollir una de les propostes de dies i horari)

Jo, com a representant legal del/s menor/s inscrit/s, MANIFESTO que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta sol·licitud, i el/s AUTORITZO a participar en les activitats del “Projecte d’acompanyament educatiu ESO online” durant els mesos de maig i juny de 2020, que organitza la Fundació Catalunya La Pedrera.
FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA com a responsable del tractament tractarà les teves dades i les del teu fill o filla amb la finalitat de gestionar la seva inscripció al Projecte d’Acompanyament educatiu ESO on-line. Podreu accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privacitat