PAE online per a estudiants d'ESO

Posem a disposició un equip educatiu multidisciplinar

Amb experts en diverses matèries i liderat per un educador de referència per acompanyar emocionalment als joves i ajudar-los en l'estudi, en un format a distància.

L’objectiu final és estimular i fer créixer la seva autoconfiança i autonomia en l’aprendre a aprendre en una etapa d’alta exigència acadèmica. A través de comunicació telefònica, videoconferències i correu electrònic

Oferim:
  • Fer seguiment i tutories individuals per acompanyar el ritme d’estudi i l’estat emocional de cada participant.
  • Facilitar-los l’adquisició d’estratègies i tècniques d’estudi per optimitzar el seu aprenentatge.
  • Orientar-los per a resoldre dubtes concrets.
  • Participar en webinars temàtics per aprofundir i adquirir coneixements sobre les diverses matèries (especialment les científico-tècniques) i també en activitats lúdiques per desestressar i entrenar el seu pensament creatiu.
  • Suport a la tasca educativa de les famílies oferint tallers periòdics en línia per ajudar i orientar a mares i pares en l’acompanyament emocional i educatiu dels fills i filles.

Inscripcions obertes properament