PAE presencial per a estudiants de Primària i ESO

Temps i espai sortint de l’escola o l’institut per fer els deures amb l’acompanyament d’un equip educatiu
  • En grups de convivència estables de 10-15 participants amb un educador referent fix i un equip de voluntaris estable assignat a cada grup.
  • Amb la incorporació de protocols i mesures de seguretat i higiene per a la protecció dels participants i de l'equip d'educadors (seguint la normativa de prevenció de la COVID-19 del moment).
  • Amb facilitat i recursos per continuar oferint el servei a distància en situacions de confinament (individual o grupal) i en els casos de restriccions temporals d’activitats presencials.
Facilitem:
  • Estratègies i recursos als infants i adolescents tant per a organitzar millor el seu temps d’estudi i assolir progressivament més autonomia i autogestió en el seu aprenentatge, com per guanyar en autoconfiança i benestar emocional.
  • Reforç i divulgació dels aprenentatges de ciències a través de webinar temàtics (especialment en el cas de l’ESO).
  • Suport a la tasca educativa de les famílies oferint tallers periòdics (presencial i/o en línia) per ajudar i orientar a mares i pares en l’acompanyament emocional i educatiu dels fills i filles.

Dies i horari

Dues tardes a la setmana de 17h a 19h.

Dilluns i dimecres

Dimarts i dijous

Dimecres i divendres

Preu mensual

Matrícula  50€ (25€ per a famílies que renoven al PAE)

Quota mensual:

Primària 40€ | 37€ per al segon fill inscrit (2,20€/hora)
ESO 45€ | 42€ per al segon fill inscrit (2,50€/hora)

 

INSCRIPCIONS OBERTES

Espais Socials on es realitza