Objectius REMS a distància

Sabem de la importància de seguir unes rutines i bons hàbits en el dia a dia per les persones amb deteriorament cognitiu. El projecte permetrà mantenir el màxim de temps possible les capacitats cognitives, físiques i creatives de les persones; prioritzant el seu benestar emocional i la seva autonomia. I també la dels seus familiars cuidadors.

Encara que el servei hagi nascut degut al context actual, tindrà continuïtat quan reobrim els espaisSocials en períodes de convalescència, vacances, dificultat de mobilitat o dificultat de transport.

Serveis REMS a distància

A través d’una comunicació a distància per part de l’equip de professionals de la psicologia i la neuropsicologia del Programa REMS, i per les vies que desitgi la persona: telefònica, per missatgeria instantània,  videotrucades (WhatsApp, Zoom, Jitsi Meet) o per correu electrònic.

Atenció directa
  • Atenció directa i contínua a participants i familiars a través de trucades telefòniques.
Resposta a les dificultats
  • Resposta a les dificultats derivades de la solitud, l’aïllament i la impossibilitat de sortir del domicili; facilitant recomanacions i pautes per atenuar-les.
Adaptació a les necessitats
  • Adaptació a les necessitats específiques de cada persona i família.
Activitats
  • Activitats cognitives, físiques , emocionals i creatives. Enviament de materials amb exercicis i accés a sessions d’estimulació.
Suport emocional
  • Suport i seguiment emocional i en el procés de dol quan sigui necessari.
Rutines
  • Manteniment de rutines i vida activa.
Recomanacions
  • Recomanacions i pautes de comunicació i relació, per fer front a les simptomatologies associades a la malaltia base.
Relacions socials
  • Promoció de les relacions socials a través de videotrucades grupals (4-5 persones més la professional).

Preu

El preu mensual és de 25 euros, que es faran efectius mitjançant domiciliació o transferència bancària.

Vídeos