Ajudes a la investigació de l'edició 2022

Hospital Clínic de Barcelona - Iñaki Ortiz de Landazuri Pascal

Projecte

Desenvolupament d'una teràpia CAR-T anti-CD7 acadèmica per al tractament de neoplàsies hematològiques d'estirp T. Del laboratori a la clínica

Breu descripció del projecte Les neoplàsies hematològiques d'estirp T són un grup de malalties heterogènies caracteritzades per un creixement clonal descontrolat de limfòcits T tumorals. D'entre elles, la leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules T (T-ALL) és una entitat agressiva, responsable del 10-15% de les ALL pediàtriques i del 20% en adults. El seu tractament actual consisteix en quimioteràpia convencional, però aquesta sol presentar una eficàcia insuficient. Per això, la necessitat de noves teràpies dirigides és particularment urgent enfront d'aquesta mena de tumors.

 

Hospital Clínic de Barcelona - Arianna Rosich Soteras

Projecte: 

Qualitat de Vida, Ansietat i Depressió en pacients receptors d’un Trasplantament de Progenitors Hematopoètics i els seus cuidadors en règim hospitalari o domiciliari.

El Trasplantament de Progenitors Hematopoètics (TPH) és un procediment complex que requereix un seguiment exhaustiu de complicacions, tant durant el període agut com a llarg termini. Les persones que reben un TPH depenen de la figura del cuidador durant mesos després de rebre el TPH, especialment quan es duen a terme en models ambulatoris o d’hospitalització domiciliària. Alhora, hi ha estudis que han demostrat com aquest suport social pot afectar els resultats clínics dels pacients que reben un TPH, inclosa la supervivència. Per aquest motiu, és imprescindible comptar amb cuidadors emocionalment i físicament capaços de realitzar les complexes tasques que se’ls demanen. La sobrecàrrega, però, pot impactar en la salut d’aquests cuidadors, fent que no puguin sostenir les altes demandes i acabin claudicant. Per tant, comprendre les seves necessitats, i treballar per millorar la seva qualitat de vida, és de vital importància per garantir el seu benestar i, de retruc, el dels pacients que cuiden. Finalment, això permet garantir un model d’atenció el més ambulatori possible que faciliti la sostenibilitat del sistema sanitari.

Hospital Universitari de Bellvitge - Eva Benavent Palomares

Projecte

Infeccions osteoarticulars de difícil tractament: aspectes relacionats amb el tipus de cos estrany, factors de l'hoste i multirresistència bacteriana.  

Hospital Universitari de Bellvitge - Alexandre Favá Buch

Projecte

Caracterització clínica i immunològica de la infecció per SARS-CoV-2 en la població trasplantada d’òrgan sòlid.  

Hospital Universitari de Bellvitge - Carlos Ortega Expósito

Projecte

ARM: Validació de la tècnica quirúrgica en càncer de mama

Hospital Germans Trias i Pujol - Ana Rodríguez

Projecte:

Cirurgia Precoç i Mínimament Invasiva en Hematomes Intracranials: Estudi Translacional Multicèntric del Paper dels Biomarcadors Inicials en el Dany Cerebral

 

Hospital Germans Trias i Pujol - Berta Soldevila Madorell

Projecte:

Caracterització d’escenaris de Programació Metabòlica Adversa: paper de la Metainflamació Materna en l’imprinting Metabòlic Fetal

Hospital Germans Trias i Pujol - Manel Cremades

Projecte:

Desenvolupament i implementació de solucions innovadores per a la seguretat, docència i assistència al Servei de Cirurgia General i Digestiva

Hospital Germans Trias i Pujol - Freddzia Graterol Torres

 

Projecte:

Enfocament d'assistència multicèntrica d'una unitat de nefrogenètica en 3 hospitals assistencials en l'àrea territorial de Barceloní Nord i Maresme i Regió Sanitària de Girona.

Hospital Germans Trias i Pujol - Elisabeth Castellanos

Projecte:

Teràpia gènica basada en modificacions del mRNA per a pacients amb Neurofibromatosis tipus 2.

Hospital Germans Trias i Pujol - Lydia Benages Navarro

Projecte:

Prevalença i factors associats a la durada de la latància materna

Hospital Germans Trias i Pujol - Lorena Segovia Navarro Castaño

Projecte:

Estudi de l'aplicabilitat de la termoteràpia fred-calor mitjançant el cinturó WAWA Lady en gestants. 

 

 

 

Hospital Germans Trias i Pujol - Patricia Barroso

Projecte:

Impacte de la implementació de la infermera de pràctica avançada en el maneig del dolor agut

 

Hospital Germans Trias i Pujol - Joan Francesc Andrés Cordón

Projecte:

REDPRES-HF: Denervació renal en pacients amb insuficiencia cardíaca amb fracció d’ejecció preservada i hipertensió arterial no controlada

Hospital Germans Trias i Pujol - Maria Puig

Projecte:

Correlació del greix mesentèric amb el risc de recurrència post-operatòria en la malaltia de Crohn (codi: MATREC)

Hospital Germans Trias i Pujol - Abel Torrelles Fortuny

Projecte:

Medicina de precisió en la valoració de la congestió en el pacient hospitalitzat per insuficiència cardíaca

Hospital Germans Trias i Pujol - Sara Sentí i Farrarons

Projecte:

Aplicació de realitat augmentada en cirurgia hepàtica i pancreàtica: de la ficció a la realitat

Hospital Germans Trias i Pujol - Clara Gené Skrabec

Projecte:

Matriu de col·lagen integrada en n-butil-cianoacrilat: nou material de reforç anastomòtic en cirugia colorectal

Hospital Germans Trias i Pujol - Aroia Goicoechea Calvo

Projecte:

Análisis de la fatiga física i la debilitat muscular en població pediàtrica amb COVID-19 perisitent

Hospital Germans Trias i Pujol - Irene Ruiz Rojano

Projecte:

El fetge gras no alcohòlic com a factor de risc per l'arterioesclerosi subclínica

Hospital Germans Trias i Pujol - Marc Danes Castells

Projecte:

Trajectòries de Patrons de Multimoribiditat a l'Atenció Primària

Vall Hebrón Institut d'Oncologia - David García Illescas

Projecte:

Molecular characterization and clinical implications of PARP inhibitor resistance mechanisms by liquid biopsy in patients with newly diagnosed ovarian cancer and BRCA1/2 gene mutation. PiROva: an academic and prospective translational study

Vall Hebrón Institut d'Oncologia - Patricia Farnández Guzmán

Projecte:

Immune evasion-related mechanisms of progression in CLL using the del13q14 mouse model