The course

Faculty of Mathematics and Statistics at the UPC
Centre for Mathematical Research UAB
University of Barcelona
Institute for Catalan Studies

From 11 January to 21 November

The Mathematics course from the Crazy about Science programme of the Catalunya La Pedrera Foundation is a course developed jointly by the Federation of Entities for the Teaching of Mathematics in Catalonia (FEEMCAT) and theCatalan Mathematical Society (SCM), aimed at 1st year A-Level students in the science and / or technology modality with a special interest in and talent for mathematics. The basic purpose of this course is to foster the scientific vocation of these young people and especially their enthusiasm for maths. The course has the support and collaboration of the Faculty of Mathematics and Computers of the UB, the Department of Mathematics of the UAB, the Faculty of Mathematics and Statistics of the UPC, the Pompeu Fabra University and the Centre for Mathematical Research (CRM).

 

The course will be held on 22 Saturdays from 11 January 2020 to 21 November 2020 at the facilities of the different Catalan universities where degree courses related to mathematics are taught. This situation allows students to discover, in situ and in a personalised way, the centres that offer studies directly related to the subject.

Each session consists of two parts. A first session is dedicated to the presentation of the subject (approx. 1h) and the other is held in a workshop format, which also includes a 30-minute break. Students are the protagonists of this second part because, individually or collaboratively, they think, reason, create, construct and apply mathematics with the support of the teachers.

Registration for the Crazy about Maths course will be open from 16 September to 24 October 2019 and among all those enrolled 25 students will be selected from 1st year of A-Levels to participate in this edition of the course within the 8th edition of the Crazy about Science programme that will take place in 2020.

Specific objectives

Students who have the opportunity to participate in the course:

  • Will interpret the presence of mathematics in current science and technology, as well as in close situations in everyday life.
  • They will practice the intellectual challenge of abstract and creative mathematical thinking, which fascinates the young and old, and which they may have already discovered in other driven programmes and competitions (Let's do maths, Stalmat, Kangaroo, Sprint problems, Marathon problems, More maths, Anemx + maths...).
  • They will have a clearer vision for deciding if they want to pursue a career in mathematics, but it will also help them follow pursuits in the sciences, engineering, economics, or others in which maths plays a significant role.

Academic studies

  • To foster among young people the scientific vocations linked to the world of maths, helping to guide their academic and professional future.
  • There is the opportunity for A-Level Research Work to be supervised by a reference research centre (Argó Programme at the UAB; Research work at the Faculty of Mathematics and Computers at the UB, Research work at the Faculty of Mathematics) and Statistics of the UPC).

Research

  • Bringing students closer to maths research and seeing what their fields of action are.
  • Discover the operation of the research centres linked to Maths.

Sessions 2024

Sessió inaugural. Matemàtiques que es toquen, es veuen i es viuen

Data: dissabte 20 de gener, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: per determinar.

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec deAnton Aubanell, Jordi Font, Sergi Muria, Francesc Massich, Manel Martínez (Grup Cúbic).

Idioma: català.

Aquesta sessió ens convidrà a fer un recorregut per diverses experiències matemàtiques que tenen en comú el fet de convidar a l'acció a partir de materials manipulables o a través de role-plays: farem triangulacions, admirarem els diagrames de Voronoi, descobrirem el punt de Fermat construint-lo amb fils i fent bombolles de sabó, estudiarem el vol d'un falcó i traçarem corbes de persecució, construirem un arbre pitagòric, muntarem un icosaedre gegant, ens convertirem en punts del pla i veurem si complim condicions albegraiques sobre les nostres coordenades, gaudirem de passejades aleatòries... i, fins i tot, farem volar tors de fum.

Mòdul 1. Geometria i fractals
Sessió 2. Matemàtiques amb Geogebra

Data: dissabte 27 de gener, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC).

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec deBernat Ancochea (Associació Catalana de Geogebra).

Idioma: català.

Sentim a parlar de conceptes que sovint generen certa confusió: equacions, funcions, corbes, paràmetres... Quina relació hi ha entre ells? Sabeu que són eines que ens permeten construir superfícies de tot tipus? Coneixeu les superfícies reglades i les superfícies de revolució? Estan per tot arreu i segurament no ho sabíeu! Amb la versió 3D del programa GeoGebra veurem com podem generar superfícies, modificar-les fent servir paràmetres i veure-les en realitat augmentada. No calen coneixements del programa. Només l'haureu de descarregar perquè el fareu servir en una altra sessió.

 

Sessió 3. Generació de corbes, taller de poliedres

Data: dissabte 3 de febrer, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC).

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec deJosep Rey, Manel Udina, Enric Brasó i Joan Folguera..

Idioma: català.

La sessió contindrà una presentació del Museu de matemàtiques de Catalunya (MMACA)

Generació de corbes: Veurem com es generen físicament algunes corbes com les epicicloides, hipocicloides i altres i estudiarem alguns aspectes rellevants. Veurem aplicacions a característiques dels moviments planetaris. També s’utilitzarà el GeoGebra per fer generalitzacions.

En la segona part de la sessió construirem una escultura amb 72 llapis. Es tracta de la creació de G.W. Hart consistent en 4 prismes hexagonals entrecreuats que determinen amb la seva intersecció un dodecaedre ròmbic.

 

Sessió 4. Fractals

Data: dissabte 10 de febrer, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC).

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec deAntonio Garijo (URV).

Idioma: català.

Què és un fractal? Aquesta és la pregunta que volem respondre. Primer veurem i tocarem alguns fractals i presentarem un procés per construir-los. Ara ja estem preparats per construir alguns fractals clàssics com el floquet de Koch, el triangle i la catifa de Sierpinski o el conjunt de Cantor. En aquesta sessió veurem algunes de les sorprenents propietats d'aquests conjunts.

Mòdul 2. Estadística, teoria de jocs i grafs
Sessió 5. Estadística: més enllà de les mitjanes i els percentatges

Data: dissabte 17 de febrer, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC).

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec dePere Grima (UPC).

Idioma: català.

En aquesta sessió parlarem d’estadística, de què és i per a què serveix.  Discutirem les possibilitats de conèixer les característiques d’una població observant només una mostra i ho aplicarem a l’estimació del nombre de peixos que hi ha en un llac i el nombre de taxis en una ciutat. També comentarem alguns problemes de càlcul de probabilitats.

 

Sessió 6. Les matemàtiques a la logística

Data: dissabte 24 de febrer, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC).

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec deJessica Rodríguez (UPC).

Idioma: català.

Les matemàtiques s'estan utilitzant en moltes empreses per ajudar a millorar diverses àrees, com per exemple l'àrea de logística. En aquesta sessió, se us presentaran dos/tres problemes principals en logística: la planificació de la producció, la localització de nous centres i el disseny de les rutes de lliurament.  Els estudiants s'enfrontaran a aquests dos/tres problemes, en grup els intentaran resoldre, i després es comentarà com resoldre'ls i les implicacions per al negoci.

 

Sessió 7. Teoria de Jocs: matemàtiques aplicades al comportament humà

Data: dissabte 2 de març, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC).

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec deAntonio Magaña (UPC).

Idioma: català.

Explicar què és la Teoria de Jocs i els tipus de problemes que estudia. Parlarem dels jocs no cooperatius --situacions de competència en les quals el benefici que obté un participant produeix un perjudici als altres-- i dels jocs cooperatius --situacions en les quals els participants poden arribar a acords per actuar de manera coordinada i obtenir així més utilitat que la que obtindrien actuant individualment.

Veurem exemples dels diferents tipus de jocs i també de les solucions que proposa la Teoria de Jocs. De fet, ens centrarem en dos conceptes de solució: l'equilibri de Nash per al cas dels jocs no cooperatius i el valor de Shapley per als jocs cooperatius. També veurem una aplicació interessant dels jocs cooperatius: calcular el poder de cada participant en un organisme que pren decisions mitjançant votacions (com un Parlament, per exemple).

 

Sessió 8. Grafs, amics i coneguts

Data: dissabte 9 de març, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC).

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec deCristina Dalfó (UdL).

Idioma: català.

Un graf no és res més que una xarxa. La teoria de grafs és una branca fascinant de les matemàtiques que s'aplica a tot tipus de xarxes, des de les informàtiques, les xarxes socials, neurològiques, de transport, elèctriques, etc. En aquesta sessió, ens endinsarem en el món dels grafs, veurem quins tipus hi ha, com els podem representar, quines propietats tenen i descobrirem algunes de les seves aplicacions pràctiques. Estem envoltats de xarxes!

Sessió especial en motiu del dia internacional de les matemàtiques. IDM 2024: jugant amb les matemàtiques
Sessió 9. IDM 2024: jugant amb les matemàtiques

Data: dissabte 16 de març, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: per determinar.

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec de: per determinar.

Idioma: català.

Sessió en motiu del Dia Internacional de les Matemàtiques.

Mòdul 3. Història i evolució
Sessió 10. Màxims amb estris mínims

Data: dissabte 6 d'abril, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC).

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec de: Mireia López (professora de secundària, ICE).

Idioma: català.

A partir dels coneixement propis del currículum de 4t d’ESO sobre els conceptes de funció i extrem relatius, resoldrem l’aparentment simple problema següent: “A partir d’un segment donat AC trobeu un punt E entre A i C, de manera que AExEC sigui màxim”. Aquest problema el va plantejar Fermat cap als anys 1630 i ens servirà per treballar problemes de màxims i mínims abans de la sistematització de la resolució dels problemes d’optimització mitjançant el càlcul diferencial. Es potencia la visió geomètrica i algebraica de la situació plantejada i l’ús d’eines TIC (GeoGebra i EXCEL) per acabar de donar una visió completa dels problemes plantejats. Una bona contextualització històrica i reflexió que ajudarà a consolidar els problemes d’optimització que es treballen a 1r i 2n de batxillerat.

 
Sessió 11. Decimal i posicional necessàriament?

Data: dissabte 13 d'abril, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: Universitat de Barcelona (UB).

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec de: Albert Herrero (professor de secundària).

Idioma: català.

El nostre sistema de numeració és decimal i posicional. Però hi ha alguna raó perquè sigui així? No podria ser d’alguna altra manera? Altres cultures han optat per sistemes de numeració diferent. Inclús avui en dia, les societats científiques dotzenals encara proposen canviar‐se a base 12. En aquesta sessió aprofundirem en els sistemes de numeració.

 

Sessió 12. La teoria de conjunts: els fonaments de la matemàtica i la matemàtica de l’infinit

Data: dissabte 20 d'abril, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: Universitat de Barcelona (UB).

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec de: Joan Bagaria.

Idioma: català.

Els objectes matemàtics, els nombres, les figures geomètriques, les estructures algebraiques, els espais topològics, etc. Què són, com sabem que existeixen i com és que podem estudiar les seves propietats? I els teoremes que demostrem, com sabem que són vertaders? Quin són els raonaments matemàtics correctes? La resposta a aquestes preguntes es troba en la lògica i la teoria de conjunts. La lògica matemàtica ens diu quins són els raonaments i les demostracions correctes, i què podem demostrar i que no a partir dels axiomes que tenim. Els teoremes d’incompletesa de Gödel ens diuen que tota teoria matemàtica consistent i que conté l’aritmètica elemental és incompleta, que vol dir que hi han veritats matemàtiques que no podem demostrar a partir dels axiomes de la teoria. Així doncs, la matemàtica és sempre incompleta, i sempre hi han enunciats matemàtics que per saber si són vertaders o no, calen nous axiomes.

La teoria de conjunts ens diu quins són els axiomes de la matemàtica i què podem i què no podem demostrar a partir d’ells. Moltes preguntes fonamentals, com ara la Hipòtesi del Continu de Cantor, que diu que tot conjunt infinit de punts de la recta real és o bé numerable (es pot

comptar) o bé té el mateix nombre de punts que tota la recta, no es poden decidir amb els axiomes usuals: la teoria de conjunts de Zermelo-Fraenkel amb l’Axioma d’Elecció (o ZFC). Cal doncs estendre la teoria amb nous axiomes si volem donar resposta a aquestes i moltes altres preguntes. Però d’on surten els nous axiomes? Com els podem trobar? I com podem saber si són vertaders? Els axiomes més importants que van més enllà de ZFC són els “axiomes de grans cardinals” que ens diuen que existeixen nombres cardinals infinits molt grans, tan grans que la seva existència no es pot demostrar a partir dels axiomes de ZFC.

L’infinit és doncs aquí el concepte matemàtic fonamental, i veurem amb exemples com l’infinit matemàtic és alhora fascinant i paradoxal.

 

Sessió 13. L'art de guardar secrets

Data: dissabte 27 d'abril, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: Universitat de Barcelona (UB).

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec de: Joan Vicenç Gomez Urgelles(UPC)

Idioma: català.

Quina relació hi ha entre el DNI, Julius César i els nombres primers? I entre el compositor Beethoven i el codi Morse? En la sessió farem un viatge pels diferents sistemes i codis de xifrar i desxifrar missatges secrets, des dels temps dels egipcis i dels romans fins a la màquina Enigma de la Segona Guerra Mundial i acabant amb els sofisticats sistemes actuals basats en l’anomenat sistema RSA. D’aquesta manera aprendrem l’art de guardar secrets a través de la història.

Mòdul 4. Anàlisi i sistemes dinàmics
Sessió 14. Com i per què es pot viatjar a l'espai?

Data: dissabte 4 de maig, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: Universitat de Barcelona (UB).

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec de: Arturo Vieiro(UB).

Idioma: català.

La mecànica celeste intenta descriure els moviments dels cossos celestes (planetes, asteroides, satèl·lits naturals o artificials,..) sota l'acció de forces gravitatòries mútues. Més enllà del seu formalisme matemàtic, avui en dia les idees bàsiques de la mecànica celeste s'apliquen a la descripció de les reaccions químiques, del moviment de partícules atòmiques, als models en climatologia i, evidentment, a l'astrodinàmica, que permet elsviatges espacials. Introduirem els conceptes bàsics que permeten descriure el moviment dels planetes i explicarem les seves conseqüències en el moviment planetari. Treballarem alguns conceptes elementals relacionats amb el disseny de trajectòries en missions espacials. Com a aplicació comentarem alguns aspectes de la missió Cassini-Huygens, que té com a objectiu principal recollir informació de Saturn, els seus anells i llunes.

 

Sessió 15. Matemàtiques per entendre el cervell

Data: dissabte 11 de maig, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: Universitat de Barcelona (UB).

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec de: Gemma Huguet Casades (UPC).

Idioma: català.

Què passa en el nostre cervell quan la informació que ens arriba a través dels nostres sentits és ambigua? I com prenem decicions en aquest context?

En aquestes situacions, entren en joc diversos grups de neurones del cervell, especialitzats en diferents aspectes de la percepció i la presa de decisions. Les matemàtiques poden ajudar a entendre els mecanismes neuronals que intervenen en la generació de certs patrons d'activitat en aquests grups i comprovar com es correlacionen amb les nostres percepcions i decisions. Revisarem alguns dels models més clàssics i estudiarem la seva dinàmica en una tasca senzilla de presa de decisions.

 

Sessió 16. El producte escalar de funcions i la transformada de Fourier: les matemàtiques del so

Data: dissabte 18 de maig, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: Universitat de Barcelona (UB).

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec de: Albert Granados (professor de secundària).

Idioma: català.

Les ones han estat una de les principals fonts del desenvolupant matemàtic. Les tècniques que s'han desenvolupat al llarg dels segles, començant per les sèries de Fourier al segle XVII, han estat segurament les més utilitzades i transversals de la història. Aplicacions com la resolució d'equacions en derivades parcials (transmissió del calor, ones mecàniques, previsió del temps etc), telecomunicacions, la compressió d'imatges, animació per ordinador, tractament de dades en són alguns que, lluny de quedar obsoletes, les tècniques desenvolupades per Fourier són avui en dia més vives que mai. Sense anar més lluny, els nostres telèfons fan servir constantment algorismes basats en  la transformada de Fourier cada vegada que rebem un qualsevol dada.

En aquesta sessió veurem com a partir de qüestions abstractes com ara la distància entre funcions, el producte escalar de funcions i bases d’espais de funcions podem crear eines intuïtives que ens permeten analitzar sons i senyals.

Seria convenient que portéssiu auriculars!

Mòdul 5. Àlgebra i topologia
Sessió 17. Per determinar

Data: dissabte 21 de setembre, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec de: per determinar.

Idioma: català.

 

Sessió 18. Sessió especial al CRM. Nolinealitat i matemàtiques del caos

Data: dissabte 28 de setembre, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: Centre de Recerca Matemàtica (CRM).

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec de: Tim Myers (CRM).

Idioma: català.

En aquesta xerrada farem un viatge a través dels fenòmens no lineals, les fractals, i el caos i veurem com els podem estudiar amb les matemàtiques. Parlarem d’exemples reals on podem identificar aquests fenòmens i podreu veure amb els vostres propis ulls un sistema caòtic gràcies a un pèndol doble fabricat amb materials reciclats. Concretament amb les potes d'una barbacoa i algunes peces d'una impressora. Finalment, farem una competició per a identificar les dues persones més caòtiques de la sala, que s’enduran un trofeu únic i personalitzat cap a casa seva.

 

Sessió 19. Les formes que ens envolten

Data: dissabte 5 d'octubre, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec de: Natàlia Castellana (UAB).

Idioma: català.

La topologia és una de les branques clàssiques més joves de les matemàtiques. Breument, és la part de la matemàtica que estudia les propietats que són inherents a la forma dels objectes i que, més enllà de la seva rigidesa, no s’alteren quan els deformem. Per apropar-nos per primer cop a aquesta part de les matemàtiques ens preguntem: per a quins problemes trucaries a un topòleg?

Farem junts un petit “tour” per problemes diversos (històrics i inventats) en els quals veurem com aquest tipus de propietats juguen un paper fonamental en la seva resolució. Al mateix temps descobrirem alguns protagonistes cèlebres de la història de les matemàtiques. Penjarem quadres, farem trenes i nusos: embolica que fa fort!

 

Sessió 20. El Problema del Nombre Congruent (CNP)

Data: dissabte 19 d'octubre, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec de: Raul Fernández i Berenguer Sabadell (professors de secundària).

Idioma: català.

A les Matemàtiques, i especialment a la branca de la Teoria de Nombres, existeixen alguns problemes que apareixen de manera natural, amb un enunciat senzill i entenedor, però que la seva solució sovint  és difícil i requereix de l'ús d’unes eines molt sofisticades. A vegades, d’aquests problemes, directament, no se sap si tenen solució.

El conegut com el Problema del Nombre Congruent n’és un d’aquests. El seu enunciat  és molt senzill i està documentat i estudiat des de l’antiguitat. Però només ha estat recentment que s’ha fet un pas de gegant per resoldre’l completament gràcies als darrers avenços sobre l’aritmètica de les corbes el·líptiques, una àrea d’intensa recerca dins el camp de la Teoria de Nombres.

En aquesta xerrada presentarem el CNP i explicarem els aspectes fonamentals en els quals es basa aquest problema. També presentarem les corbes el·líptiques, quines característiques tenen i veurem com aquesta eina desenvolupada al segle XIX acaba solucionant un problema plantejat nou-cents anys abans.

El taller es complementa amb un conjunt de pràctiques de programació (llenguatge Scratch).

 

Sessió 21. Tecnologia Blockchain i criptomonedes

Data: dissabte 26 d'octubre, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec de: Jordi Herrera (UAB).

Idioma: català.

Sessió de cloenda
Sessió 22. Cloenda

Data: dissabte 9 de novembre, 2024.

Horari: de 10h a 14h.

Lloc: per determinar.

Coordinació de la sessió: Albert Granados i David Virgili.

Sessió a càrrec de: per determinar.

Idioma: català.

Calendari 2024
Calendari 2024
Dissabte 20 de gener, 2024
Per determinar
Sessió inaugural. Matemàtiques que es toquen, es veuen i es viuen
Dissabte 27 de gener, 2024
Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC).
Matemàtiques amb GeoGebra
Dissabte 3 de febrer, 2024
Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC).
Generació de corbes, taller de poliedres
Dissabte 10 de febrer, 2024
Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC).
Fractals
Dissabte 17 de febrer, 2024
Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC).
Estadística: més enllà de les mitjanes i els percentatges
Dissabte 24 de febrer, 2024
Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC).
Les matemàtiques a la logística
Dissabte 2 de març, 2024
Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC).
Teoria de Jocs: matemàtiques aplicades al comportament humà
Dissabte 9 de març, 2024
Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC).
Grafs, amics i coneguts
Dissabte 16 de març, 2024
Per determinar
Sessió especial en motiu del dia internacional de les matemàtiques. IDM 2024: jugant amb les matemàtiques
Dissabte 6 d'abril, 2024
Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC).
Màxims amb estris mínims
Dissabte 13 d'abril, 2024
Universitat de Barcelona (UB).
Decimal i posicional necessàriament?
Dissabte 20 d'abril, 2024 (per confirmar)
Universitat de Barcelona (UB).
La teoria de conjunts: els fonaments de la matemàtica i la matemàtica de l’infinit
Dissabte 27 d'abril, 2024
Universitat de Barcelona (UB).
L'art de guardar secrets
Dissabte 4 de maig, 2024
Universitat de Barcelona (UB).
Com i per què es pot viatjar a l'espai?
Dissabte 11 de maig, 2024
Universitat de Barcelona (UB).
Matemàtiques per entendre el cervell
Dissabte 18 de maig, 2024
Universitat de Barcelona (UB).
El producte escalar de funcions i la transformada de Fourier: les matemàtiques del so
Dissabte 21 de setembre, 2024
Per determinar
Per determinar
Dissabte 28 de setembre, 2024
Centre de Recerca Matemàtica (CRM)
Sessió especial al CRM. Nolinealitat i matemàtiques del caos
Dissabte 5 d'octubre, 2024
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Les formes que ens envolten
Dissabte 19 d'octubre, 2024
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
El Problema del Nombre Congruent (CNP)
Dissabte 26 d'octubre, 2024
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Tecnologia Blockchain i criptomonedes
Dissabte 9 de novembre, 2024
Per determinar
Cloenda

Sessions

Opening session. Magic and maths

Day: 22th January

Opening hours: 10 am to 2 pm

Location: 

Language: Catalan

Session 2. Statistics: Beyond averages and percentages

Day: 25 January 2020

Opening hours: 10 am to 2 pm

Location: Faculty of Mathematics and Statistics of the UPC

Language: Catalan

Session given by: Pere Grima Cintas (Department of Statistics and Operations Research, UPC)

In this session we will talk about statistics, what it is and what it is for. We will see that many of the questions we ask ourselves in order to gain knowledge can only be answered by collecting and analysing data and that is why statistics are used. We will also discuss the possibilities of knowing the characteristics of a population by looking at only one sample and applying it to the estimation of the number of fish in a lake or the number of taxis in a city.


The second part will be in a computer classroom and we will use a spreadsheet to simulate the results of statistical studies. We will also discuss some issues with calculating probabilities.

Session 3. Maximums with minimal utensils

Day: 1 February 2020

Opening hours: 10 am to 2 pm

Location: Faculty of Mathematics and Statistics of the UPC

Language: Catalan

Session given by: Mireia López Beltran

Based on our own knowledge of the 4th year GCSE curriculum on the concepts of relative function and end, we solve the seemingly simple problem: "From a given segment AC find a point E between A and C, so that AExEC is maximum." This problem was posed by Fermat around the 1630s and will help us to work on maximums and minimums before systematising the solution of optimisation problems using differential calculus. The geometric and algebraic view of the proposed situation is strengthened and the use of ICT tools (GeoGebra and EXCEL) give a complete overview of the problems raised. There is good historical context and reflection that will help to consolidate the optimisation problems that are worked on in the 1st and 2nd years of GCSE.

Session 1. Dynamics of presentation and activity in three acts

Day: 18 January 2020

Opening hours: 10 am to 2 pm

Location: Faculty of Mathematics and Statistics of the UPC

Session given by: Sergi del Moral Carmona (Institut-Escola Les Vinyes)

Language: Catalan

Have you ever been excited about seeing a movie? Do you think it is possible to get emotional solving maths problems? Do you think it is possible to get your pulse going as we answer questions with the help of mathematical tools and ideas? In this workshop we will do some special activities, ask you questions, conjecture, estimate results, discuss based on your own ideas and look for answers together.

Session 6. Decimal and positional necessarily?

Day: 29 February 2020

Opening hours: 10 am to 2 pm

Location: Faculty of Mathematics of the Univ. of Barcelona.

Language: Catalan

Session given by: Alberto Herrero Izquierdo (INS Lluís Domènech i Montaner, Canet de Mar)

Our numbering system is decimal and positional. But is there any reason for this to happen? Could it not be otherwise? Other cultures have opted for different numbering systems. Even today, dozens of scientific societies still propose a change based on 12. In this session we will take a closer look at numbering systems.
 

Sessió 6 - La rebel·lió de Vincenzo Galilei. Quan la música formava part de la matemàtica

Dia: Dissabte 5 de març

Horari: 10h a 14h

Lloc: Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC

Idioma: Català

Sessió a càrrec de: Santi Vilches i Maite Gorriz (INS Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor. Inspecció a Catalunya Central)

La música ha estat un tret identitari ancestral de l'ésser humà que s'ha anat desenvolupant al llarg de totes les civilitzacions. La creació, l’evolució i l’afinació dels diferents instruments musicals s'ha convertit en una necessitat humana que ha generat un problema matemàtic obert. Els pitagòrics ja van intentar resoldre aquest problema proposant una solució que va ser qüestionada per Vincenzo Galilei. En aquesta sessió tornarem a qüestionar els cànons establerts i us encoratjarem a que feu la vostra pròpia proposta. Per fer-la no cal saber música sols cal tenir una mica d’imaginació i gaudir de la matemàtica i de la música. Durant la sessió podrem escoltar les vostres propostes matemàtiques. Que s'aixequi el teló!

Session 12. How and why you can travel in space

Day: 25 April 2020

Opening hours: 10 am to 2 pm

Location: Faculty of Mathematics of the Univ. of Barcelona.

Language: Catalan

Session given by: Arturo Vieiro Yanes (Department of Applied Mathematics and Analysis, UB)

Celestial mechanics tries to describe the movements of celestial bodies (planets, asteroids, natural or artificial satellites, etc.) under the action of mutual gravitational forces. Beyond their mathematical formalism, nowadays the basic ideas of celestial mechanics are applied to the description of the chemical reactions and the movement of atomic particles, in climatology models, and, of course, astrodynamics, which enables space travel. We will introduce the basics that describe the motion of planets and explain their consequences on planetary motion. In the workshop we will work on some elementary concepts related to the design of trajectories in space missions. With the help of computer software we will visualise the orbits of the 2-body problem and as an application we will discuss some aspects of the Cassini-Huygens mission, whose main purpose is to gather information about Saturn, its rings and moons.
 

Session 11. History of Mathematics

Day: 18 March 2020

Opening hours: 10 am to 2 pm

Location: Faculty of Mathematics of the Univ. of Barcelona.

Language: Catalan

Session given by: Carles Dorce Polo (Department of Probability, Logic and Statistics, UB - INS Barres i Ones, Badalona)

The equations that we solve today without too much difficulty in secondary school were not the result of a person's inspiration one day, but rather they are the result of centuries of contributions that have set the course for what we are doing today. Starting with ancient Egypt, we will begin to solve 1st degree equations, and with the help of geometry we will solve second degree equation as thought out by the 8th-9th Century Arabs using cards, a ruler, scissors and glue, and 3rd degree equations following the ideas of talented 16th-century Italian teachers. In the eighth century, Baghdad became the world cultural centre, and from among the large number of scientists and philosophers who arrived there, the name Muhammad b stands out. Mûsâ al-Khwârizmî, not only introduced Indian numerals to the Arab world, but also wrote an algebra book that would continue to be used. The next logical step was to solve third-degree equations, but the only Arab attempts did not bring any numerical solutions and, during the Middle Ages, only Fibonacci, an Italian, was able to solve one.

This situation could not go on and so during the Renaissance, Bologna, Milan and Venice were the scene of one of the most interesting mathematical disputes in history. How did they come up with a universal formula to solve one of the hottest problems of the time? Throughout this process, we will be accompanied by the lives and anecdotes of some characters who shed light on this mathematical symphony.
 

Session 8. Looking for geometric properties with Geogebra

Day: 14 March 2020

Opening hours: 10 am to 2 pm

Location: Faculty of Mathematics and Statistics of the UPC

Language: Catalan

Session given by: Carlos Giménez Esteban (Sant Gabriel College, Viladecans)

The free GeoGebra programme is a very powerful tool for working on different parts of mathematics. Its dynamism makes it a very useful resource for conjecture and property tests, as well as for solving problems of all kinds.

In this workshop we will focus on the construction of dynamic geometric figures that allow us to conjecture and verify properties of a geometric nature. To begin with, we will do an introduction to the programme. This way, those who do not know, will also be able to reach the proposed buildings.

Sessió 11 -

Dia: Dissabte 30 d'abril

Horari: 10h a 14h

Lloc: Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC

Idioma: Català

Sessió a càrrec de: Albert Granados

Session 10. Taster of Industrial Mathematics at the CRM

Day: 28 March 2020

Opening hours: 10 am to 2 pm

Location: Auditorium of the Centre for Mathematical Research (CRM), UAB Campus. Event's Hall.

Language: English

Session given by: Tim Myers (Centre for Mathematical Research, UAB)

We will answer questions such as: What can cause a football team to win, how to stop ice from forming on the surface of an aircraft, or something as important as how we can conserve Rhinos? These are all questions that a mathematician can find a solution to. Mathematics can help engineering and other disciplines solve industrial needs. We have become accustomed to seeing mathematics in the language of other sciences, but mathematics as a discipline is also important when applied. In this talk we will try to see cases where having a mathematician working on a problem can make a difference.

Session 19. Mathematics helps Logistics at AMAZON
Session 9. Geometric fractals. Dimension and applications

Day: 21 March 2020

Opening hours: 10 am to 2 pm

Location: Rovira i Virgili University

Language: Catalan

Session given by: Antonio Garijo Real

Despite the fact that objects with complex geometry are part of nature and that scientists have been interested in understanding them since ancient times, fractals have gained a presence as a subject of mathematical study in recent decades, and especially since of the revolution of computers that have made it possible to visualise them more precisely.

In this workshop, we propose an approach to so-called (or, if you wish, perfect) geometric fractals, such as the Cantor set, the Sierpinski triangle, or the Koch curve. We will see how they are recursively constructed and understand their geometric complexity.
 

Session 14. Drawing pins, bubbles, chickpeas, papers, threads, coins ... maths that can be touched

Day: 16 May 2020

Opening hours: 10 am to 2 pm

Location: Faculty of Mathematics of the Univ. of Barcelona.

Language: Catalan

Session given by: Anton Aubanell Pou (Secondary Education and Applied Mathematics and Analysis Department, UB (retired), MMACA), Sergi Múria Maldonado (Secondary Education and Applied Mathematics and Analysis Department, UB), Jordi Font González and Francesc Massich.

This session will invite you to take a look at various mathematical experiences that come from manipulating materials: we will use strings to measure distances on maps, construct the Fermat point of a triangle with a ruler and a compass, and also make bubbles with soap (... will it be the same?), using drawing pins, we will try to make reasonings within amazing geometry where "circles" may not be round, we will discover conics by folding paper, we will try to figure out a random secret by throwing coins and even ourselves will become materials for doing maths.
 

Session 13. Biostatistics: Statistics applied to the Health Sciences

Day: 9 March 2020

Opening hours: 10 am to 2 pm

Location: Faculty of Mathematics of the Univ. of Barcelona.

Language: Catalan

Session given by: Miquel López Forner (INS Gabriel Ferrater, Reus)

The development and application level that Biostatistics has experienced in recent years has been spectacular. This progress is closely linked to the development, on the one hand, of computing and, on the other, a change of attitude on the part of all professionals in the area of Health Sciences. It has evolved into a scientific society where research has become an essential part of daily tasks. The interest in discovering new procedures through the accumulated experience has been decisive in the need for all healthcare professionals to be immersed in the training and learning of basic research methodology techniques and in data analysis.

In this session we will discuss what statistical tools a healthcare professional uses in his or her area of work. The contents of the session, divided into three blocks, can be summarised into:

Basic concepts of descriptive statistics, in their function of summarising, presenting and communicating the results of any study, as well as the techniques of extrapolating the conclusions of a population, based on what has been verified in a representative sample of this.

Basic notions of aspects such as probability, random variable... then focusing on diagnostic tests (application of the Bayes theorem), sensitivity and specificity and, finally, talking about the predictive value of a test.

Concept of statistical inference where forecasts of the population under study will be made.

Session 15. The forms that surround us
Session 16. Starry polyhedra and tessellations in space
Session 7. Generation of curves. Polyhedron workshop

Day: 7 March 2020

Opening hours: 10 am to 2 pm

Location: Faculty of Mathematics and Statistics of the UPC.

Language: Catalan

Session given by: Josep Rey Nadal, Manel Udina Abelló and Enric Brasó (Secondary Education - retired people and MMACA)

The session will contain a presentation of the Museum of Mathematics of Catalonia (MMACA). On the one hand, we will look at how some curves such as epicycloids, hypocycloids and others are physically generated and study some relevant aspects. We will see applications in features of planetary motion. GeoGebra will also be used to make generalisations. In the second part of the session we will build a sculpture with 72 pencils. It is about the creation of GW Hart consists of 4 interlaced hexagonal prisms that determine their intersection with a rhombic dodecahedron.

Session 17. The conical sections: from Apollonius to projective geometry
Session 18. The Congruent Number Problem (CNP)
Sessió 21 - Les seccions còniques: d'Apol·loni a la geometria projectiva

Dia: Dissabte 28 d'octubre

Horari: 10h a 14h

Lloc: Departament de Matemàtiques de la UAB

Idioma: Català

Sessió a càrrec de: Laura Brustenga i Moncusí

Farem una ullada a les demostracions gregues de les propietats bàsiques de les paràboles, el·lipses i hipèrboles. Comprovarem amb el Geogebra les propietats de la paràbola, el·lipse i hipèrbola. Acabarem amb alguna aplicació d'Steiner amb el Geogebra.

Session 20. Ruled curves and surfaces: straight or curved?
Session 21. Closing conference. Antoni Gaudi: Crazy about Geometry. Delivery of diplomas

Day: 12th november

Opening hours: 10 am to 2 pm

Location: 

Language: Catalan

Session given by: Claudi Alsina Català (Department of Architectural Structures, ETSAB, UPC)

The great architect Antoni Gaudí (1852-1926) was crazy about geometry: his creativity was based in many cases on his constant research into flat and spatial geometric shapes, geometric transformations and structural principles. In order to "understand Gaudí", one must know how to see the geometric secrets that support his spectacular projects. In this talk we will pay a detailed visit to these geometric secrets of Gaudí.

Schedule 2022
Schedule 2022
29 octubre 2022
Prova telemàtica
Preselecció curs Matemàtiques
Prova telemàtica de preselecció curs de Matemàtiques. De 9.00h a 10.00h
Dissabte 22 de gener
Calle Hospital, 64 Barcelona. Entrada al Auditorio por la calle Egipcíaques, 5-9
Màgia i matemàtiques
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 29 de gener
Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC
Estadística: Més enllà de les mitjanes i els percentatges
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 5 de febrer
Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC
Màxims amb estris mínims
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 19 de febrer
Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC
Totes les superfícies del món
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 26 de febrer
Sessió online
Decimal i posicional necessàriament?
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 5 de març
Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC
La rebel·lió de Vincenzo Galilei. Quan la música formava part de la matemàtica
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 12 de març
Universitat de Barcelona
Com i per què es pot viatjar a l'espai
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 19 de març
Universitat de Barcelona
Història de les Matemàtiques
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 26 de març
Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC
A la recerca de propietats geomètriques amb Geogebra
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 30 d'abril
Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC
Les matemàtiques del so
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 7 de maig
Auditori del Centre de Recerca Matemàtica (CRM), Campus de la UAB. Sala d'actes
Noleality and the mathematics of chaos
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 14 de maig
UPF
Mathematics helps Logistic
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 21 de maig
Universitat de Barcelona
Fractals geomètrics. Dimensió i aplicacions
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 28 de maig
Universitat de Barcelona
Xinxetes, bombolles, cigrons, papers, fils, monedes...matemàtiques que es toquen
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 11 de juny
Universitat de Barcelona
Bioestadística: Estadística aplicada a les ciències de la Salut
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 17 de setembre
Departament de Matemàtiques de la UAB
Les formes que ens envolten
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 1 d'octubre
Departament de Matemàtiques de la UAB
Políedres estrellats i tesselacions a l’espai
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 8 d'octubre
MMACA - Museu de Matemàtiques de Catalunya
Generació de corbes. Taller de poliedres
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 15 d'octubre
Departament de Matemàtiques de la UAB
Les seccions còniques: d’Apol·loni a la geometria projectiva
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 22 d'octubre
Departament de Matemàtiques de la UAB
El Problema del Nombre Congruent (CNP)
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 5 de novembre
Departament de Matemàtiques de la UAB
Corbes i superfícies reglades: rectes o corbes?
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 12 de novembre
Per confirmar
Conferència de cloenda. Antoni Gaudí: Boig per la Geometria. Lliurament de diplomes
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 11 de novembre
Fundació Catalunya La Pedrera
Antoni Gaudí: Boig per la Geometria
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h