rampa peixos msb

Rampes de peixos

Els rius catalans tenen un greu problema de fragmentació, amb més de 1.100 barreres ecològiques que impedeixen el lliure pas dels organismes aquàtics.

Les rampes per a peixos, com les que la Fundació ha construït a la resclosa de Món Sant Benet o ha impulsat a l’Ebre a través del projecte projecte LIFE MigratoEbre (2014-2024), són una solució excel·lent per a restaurar aquesta connectivitat i millorar les poblacions de peixos, especialment dels que depenen de les migracions per al seu cicle vital. 

bosc ribera

Restauració bosc de ribera

Al riu Segre a la Cerdanya, la Fundació ha treballat en la restauració del bosc de ribera i les vernedes a través del projecte LIFE Alnus (2017-2022)