Perfil del candidat

 • Alumnat de 1r de batxillerat en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2019-2020.
 • En el cas del curs de Ciències de la Terra alumnat de 1r de batxillerat independentment de la modalitat de batxillerat.
 • En el cas del curs d’Economia alumnat de 1r i 2n de batxillerat independentment de la modalitat de batxillerat.
 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.
 • Bon expedient acadèmic, que ha d'anar acompanyat de motivació, interès i curiositat per la ciència i especialment en l'àmbit de recerca del curs escollit.
 • Bon nivell d’anglès, oral i escrit. En alguns dels cursos de Bojos per la ciència algunes de les sessions poden ser en anglès.
 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.
 • Il·lusió per participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa.
 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la ciència durant el mateix període, ni haver estat participant del programa Joves i Ciència o Campus Natura.

Procés d'inscripció

 • Tot el procés d’inscripció és online, a través de la pàgina web del programa. No s’acceptarà cap document enviat per correu postal o a través de correu electrònic. 
 • Dins el formulari d’autorització del pare, mare o tutor/a legal, cada estudiant pot seleccionar fins a un màxim de 3 cursos de Bojos per la ciència, per ordre de preferència, pels quals vol ésser considerat durant el procés de selecció. Per exemple: 1a opció) Curs de Ciències de la Terra, 2a opció) Curs de Nutrició, i 3a opció) Curs de Bioenginyeria. No és obligatori omplir les tres opcions de cursos, per exemple, si un estudiant només està interessat en el curs d'Economia es pot inscriure només a Economia.
 • Cada centre educatiu podrà presentar un màxim de 3 estudiants inscrits en primera opció per cada curs de Bojos per la ciència. Per exemple: un centre educatiu pot tenir 3 estudiants (diferents) inscrits en primera opció a cadascun dels 12 cursos del programa; en total 36 estudiants inscrits. Així, cada curs rebrà un màxim de 3 candidatures en primera opció per centre educatiu, i tantes candidatures en segona i tercera opció com estudiants l’hagin inclòs entre les seves preferències (no hi ha límit).
 • En cas de rebre més de 3 candidatures d’un centre educatiu (en primera opció) per un mateix curs de Bojos per la ciència, automàticament s’eliminaran totes les candidatures del centre per aquell curs. 
 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 línies o més de batxillerat, contacteu amb nosaltres.
 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:
  La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal de l’estudiant.
 1. La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a. 
 2. La recomanació confidencial online del professor/a de ciències, matemàtiques, tecnologia, informàtica o economia  de l’estudiant.
  La recomanació confidencial online del tutor/a de l’estudiant, el cap d’estudis o el director/a del centre. 
 3. Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.
 4. L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’admissió directa al programa Bojos per la ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

Procés de selecció

Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació aportada en cada candidatura, que inclou:

 • Respostes de l’estudiant a les preguntes del formulari d’inscripció, on s’inclou la carta de motivació.
 • Recomanacions confidencials del centre educatiu: la d’un docent de l’àrea de ciència, matemàtiques, tecnologia, informàtica o economia; i la del tutor/a, cap d’estudis o director/a.
 • Expedient acadèmic.
 • Nivell d’anglès.
 • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica. 

Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins el 21 de novembre de 2019.
La selecció final es comunicarà a partir del 25 de novembre de 2019.
El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.
Totes les comunicacions es faran via correu electrònic. 


La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Cost del programa

Un cop seleccionat per al programa, cada estudiant farà l’aportació del següent import en concepte d’inscripció per confirmar la seva plaça:

 • 50 euros, per a la participació al curs d’Economia de Bojos per la ciència.
 • 150 euros, per a la participació als següents cursos de Bojos per la ciència: Biomedicina, Química, Bioquímica, Bioenginyeria, Nutrició, Supercomputació, Matemàtiques, Noves tecnologies i Ciències de la Terra.
 • 180 euros, per a la participació als cursos de Física i Medicina de Bojos per la ciència.

Les despeses de l’acció formativa en sí corren a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera.

 

El pagament s’haurà de dur a terme abans del 1 de desembre de 2019, un cop conclosa la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

El programa Bojos per la ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats. La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap estudiant seleccionat fora del programa per raons econòmiques; pel que s’estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres un cop la vostra candidatura hagi estat seleccionada.

La presentació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi sigui previst serà resolt per la Fundació Catalunya La Pedrera.