Perfil del candidat/a

 • Alumnat de 1r de batxillerat en la modalitat de ciències i/o tecnologia durant el curs 2023-2024.
 • En els cursos d’Economia, Energia i Sostenibilitat, alumnat de 1r i 2n de batxillerat, independentment de la modalitat.
 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.
 • Bon expedient acadèmic, que ha d'anar acompanyat de motivació, interès i curiositat per la ciència i especialment en l'àmbit de recerca del curs escollit.
 • Bon nivell d’anglès, oral i escrit. En alguns dels cursos de Bojos per la Ciència algunes de les sessions seran en anglès.
 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.
 • Il·lusió per participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa.
 • No estar realitzant cap altre curs de Bojos per la Ciència durant el mateix període.

*Si ets alumne de 4rt d'ESO durant el curs 2023-2024 i estàs interessat a participar en Bojos per la Ciència, contacta amb nosaltres a bojosperlaciencia@fcatalunyalapedrera.com i valorarem la teva participació.

Procés d'inscripció

 • Tot el procés d’inscripció és online, a través de la pàgina web del programa. No s’acceptarà cap document enviat per correu postal o a través de correu electrònic.
 • Dins el formulari d’autorització del pare, mare o tutor/a legal, cada estudiant pot seleccionar fins a un màxim de 3 cursos de Bojos per la Ciència, per ordre de preferència, per als quals vol ser considerat durant el procés de selecció. Per exemple: 1a opció) Curs de Sostenibilitat, 2a opció) Curs de Supercomputació, i 3a opció) Curs de Bioenginyeria. No és obligatori omplir les tres opcions de cursos, per exemple, si un estudiant només està interessat en el curs d'Economia es pot inscriure només a Economia.
 • Cada centre educatiu que tingui fins a 3 línies de batxillerat podrà presentar un màxim de 3 estudiants inscrits en primera opció per cada curs de Bojos per la Ciència. Per exemple: un centre educatiu pot tenir 3 estudiants (diferents) inscrits en primera opció a cadascun dels 13 cursos del programa; en total 39 estudiants inscrits. Així, cada curs rebrà un màxim de 3 candidatures en primera opció per centre educatiu, i tantes candidatures en segona i tercera opció com estudiants l’hagin inclòs entre les seves preferències (no hi ha límit).
 • Atenció! Si el vostre centre educatiu té 4 o 5 línies de batxillerat podreu presentar fins a 4 estudiants en primera opció per a cada curs de Bojos per la ciència, i si el vostre centre educatiu té 6 o més línies de batxillerat podreu presentar fins a 5 estudiants en primera opció.
 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:
 1. La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal de l’estudiant.
 2. La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a. 
 3. La recomanació confidencial online del professor/a de ciències, matemàtiques, tecnologia, informàtica o economia de l’estudiant.

Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció. L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’admissió directa al programa Bojos per la Ciència. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

Procés de selecció

Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació aportada en cada candidatura, que inclou:

 • Respostes de l’estudiant a les preguntes del formulari d’inscripció, on s’inclou la carta de motivació.
 • Recomanacions confidencials del centre educatiu: la d’un docent de l’àrea de ciència, matemàtiques, tecnologia, informàtica o economia.
 • Expedient acadèmic dels últims dos cursos.
 • Domini del català i castellà, i bon nivell d’anglès.
 • La motivació i les ganes de participar en experiències de recerca científica.

Atenció!!! En el cas del curs de Matemàtiques, la preselecció es farà també a través d'una prova escrita presencial el dissabte 28 d'octubre de 10h a 12h a la FME (c/ Pau Gargallo 14, Barcelona).

Els candidats que superin la primera fase de selecció i siguin preseleccionats passaran a la fase d’entrevistes personals, que tindrà lloc fins el 26 de novembre de 2023. La selecció final es comunicarà a partir del 27 de novembre de 2023.

El total d’estudiants seleccionats entre totes les candidatures presentades és específic de cada curs del programa Bojos per la ciència.

Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Cost del programa

Un cop seleccionat per participar al programa, cada estudiant farà l’aportació del següent import en concepte d’inscripció per confirmar la seva plaça:

 • 225 euros, per a la participació al curs d’Economia de Bojos per la Ciència.
 • 425 euros, per a la participació als següents cursos de Bojos per la ciència: Biomedicina, Química, Bioquímica, Bioenginyeria, Física, Supercomputació, Matemàtiques, Noves tecnologies, Sostenibilitat, Nutrició i Intel·ligència Artificial.
 • 90 euros, per a la participació al curs d'Energia de Bojos per la Ciència. Aquest curs està organitzat amb el suport de l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

El pagament s’haurà de fer efectiu abans del 20 de desembre de 2023, un cop conclosa la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

Pla d'Ajuts econòmics

El programa Bojos per la Ciència basa el procés d’avaluació i selecció en les qualitats dels candidats. La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als i les joves i, per això, s’estudiarà la concessió d'ajuts als candidats/es que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de matriculació.

Per a la sol·licitud d'ajuts contacteu amb nosaltres a coneixement@fcatalunyalapedrera.com un cop la vostra candidatura hagi estat seleccionada i abans del dia 8 de desembre de 2023.

Un cop resolt l'ajut, caldrà fer el pagament de la part restant abans del dia 20 de desembre de 2023.

Més informació