Fauna i Flora

Les característiques geogràfiques, la marcada variació altitudinal i la diversitat d’actuacions de l’home sobre el medi generen una gran biodiversitat.

Als boscos s’hi troben espècies tan interessants com el gall fer, el cabirol o el picot negre; als prats i matollars hi viuen llebres, conills i guineus; els indrets rocosos acullen isards i talpons de tartera; a les cingleres nien i crien els grans rapinyaires; als rius destaquen la truita autòctona i la llúdriga, i a les basses i aiguamolls el tritó pirinenc i la granota roja.

La riquesa florística de la vall d’Alinyà és notable; els estudis duts a terme per la Institució Catalana d’Història Natural han permès identificar més de 1.000 tàxons de plantes vasculars, comptant-hi espècies i subespècies.

Hi ha diverses raons que justifiquen aquesta riquesa florística: la ubicació geogràfica, una marcada variació altitudinal i la natura calcària del substrat. A més, hi ha una gran diversitat d’hàbitats vinculats a ambients azonals, com els aquàtics, rupícoles, arvenses i antropogènics.

Fauna

voltor negre

Voltor negre

(Aegypius monachus)
És l’ocell més gran d’Europa. Nia sobre els arbres, normalment grans pins i sureres en vessants inaccessibles. A Catalunya es va extingir a principis del segle XIX, i actualment s’està reintroduint als Prepirineus catalans, amb alliberament d’exemplars a Boumort i a la muntanya d’Alinyà

Trencalòs

Trencalòs

(Gypaetus barbatus)
D’enorme grandària i silueta esvelta. A la Península només es troba als Pirineus. S’alimenta principalment d’ossos, que s’empassa sencers o trenca deixant-los caure des d’una gran alçada.

Aufrany

Aufrany

(Neophron percnopterus)
El més petit dels voltors europeus. Migrador, passa els hiverns a l’Àfrica. La seva població està disminuint de manera alarmant.

Voltor comú

Voltor comú

(Gyps fulvus)
El més comú i estès dels voltors europeus. Cria en grans colònies, en cingleres de roca.

Ase català

Ase català

(Equus asinus)
Gros, de gran potència, temperament enèrgic i excel·lent conformació, és una raça de ruc de qualitats extraordinàries. Es troba en perill d’extinció.

Isard

Isard

(Rupicapra rupicapra)
Àgil i ràpid, de pelatge curt i de color castany, té un parell de banyes amb forma de ganxo molt característiques, presents en ambdós sexes. Passa l’estiu en petits ramats als cims pirinencs, i a l’hivern baixa als boscos.
 

Flora i vegetació

Pi negre

La vegetació forestal

El predomini forestal de la vall correspon als boscos de coníferes o aciculifolis. Hi trobem tres espècies de pins, dues de corresponents a l’estatge montà –la pinassa (Pinus nigra ssp salzmannii) i el pi roig (Pinus sylvestris)–, i una de subalpina –el pi negre (Pinus uncinata).
 

boix

La vegetació arbustiva

S’hi pot trobar el boix (Buxus sempervirens), en comunitats diferents segons si l’orientació és solella o obaga. També hi ha garrigues, brolles de romaní i argelagars. Cal esmentar els savinars (Juniperus phoenicea), els matollars oromediterranis d’eriçó (Erinacea anthyllis), els matollars subalpins de ginebró (Juniperus communis ssp nana) i la boixerola (Arctostaphylos uva-ursi).

ussona

La vegetació de prat

Hi ha dues comunitats diferents: la jonceda, amb serpoll blanc, que presenta una composició florística singular rica en endemismes (Teucrium polium ssp aragonense, Thymus serpyllum ssp fontqueri), i els prats alpins d’ussona (Festuca gautieri).

corona de rei

La vegetació rupícola

S’han localitzat sis comunitats diferents, amb espècies interessants com l’Antirrhinum molle (endemisme dels Prepirineus centrals), l’orella d’ós (Ramonda myconi) i la corona de rei (Saxifraga longifolia).

fromental

Els conreus i els prats de dall

Hi són representats els de secà: olivers i ametllerars, en petites hortes, passant per conreus cerealístics, farratgers i de pastura. El conreu de les patates (localment, trumfos) és característic de la zona, i en especial de les parts més elevades. Un darrer apunt: els prats de fromental (Arrhenatherum elatius), els característics prats de dall dedicats a la producció farratgera, també són presents a la finca.