La tasca de la fundació

La muntanya d’Alinyà és, ara per ara, per extensió, l’actuació territorial més important de la Fundació. Actualment, es desenvolupen dos projectes molt importants per la Fundació:

Fundació Integra Pirineus: fundació creada per a gestionar forestalment l'espai i aprofitar la fusta per a produir biomassa.
Campus en Ciències Ambientals UAB - Alinyà: interelació amb el món universitari per a promoure la recerca i desenvolupament posant a disposició de tots els interessats diversos equipaments i serveis d’allotjament, restauració i transport en condicions especials .
És un projecte en col·laboració entre les àrees de Territori i Medi Ambient i Coneixement i Recerca de la Fundació, l’Institut de de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i la Facultat de Ciències de la UAB.

A més, s’ha dut a terme un treball per conèixer a fons els valors naturals de la finca i s’ha elaborat un pla de gestió que inclou tots els aspectes que cal desenvolupar a curt i a mitjà termini.

Adequació i manteniment de l’espai per a l’ús públic

Obertura de La Rectoria, centre de visitants i agrobotiga.
Obertura de l'Aula Campus universitari - El Ribatell.
Senyalització d’itineraris.
Habilitar miradors, àrees de lleure i aparcaments.
Construcció d'observatoris per fotògrafs de natura.
Restauració de camins, fonts i passos ramaders, i manteniment posterior.

Biodiversitat

Projecte de reintroducció del voltor negre.
Ajuda per a la fixació definitiva del trencalòs amb la instal·lació d’un punt d’alimentació suplementària (PAS).
Reforçament de la població de conills.
Adquisició i cessió a la gent de la vall d’exemplars de races domèstiques d’animals autòctons per tal de recuperar-les.
Recerca i preservació de les varietats de fruiters tradicionals i autòctones.
Campanyes de censos de gall fer.
Campanyes de censos de mussol pirinenc.

Gestió d’hàbitats

Boscos:
redacció d'un pla tècnic de gestió i millora forestal.
desenvolupament d'un conjunt de mesures de gestió forestal.
accions de repoblació forestal a la zona de l’ermita de Santa Pelaia.
accions per afavorir la presència d’ocells insectívors.


Prats i pastures:
desenvolupament d'un conjunt de mesures d’afavoriment de prats i pastures.

Projectes LIFE

Desenvolupament del projecte LIFE CO2.

Desenvolupament del projecte LIFE Pinassa.