Perfil del candidat/a

 • Alumnat de 1r o 2n de Batxillerat en la modalitat de Ciències i/o Tecnologia durant el curs 2023-2024. 
 • Estudiar en un centre de secundària de Catalunya, ja sigui públic, privat o concertat.
 • Bon expedient acadèmic, que ha d'anar acompanyat de motivació, interès i curiositat per l'àmbit de la salut i la medicina.
 • Mostrar bones habilitats interpersonals i de comunicació.
 • Il·lusió per participar i compromís per aprofitar les oportunitats que ofereix el programa.

Procés d’inscripció

 • Tot el procés d’inscripció és online, a través de la pàgina web del programa. No s’acceptarà cap document enviat per correu postal o a través de correu electrònic. 
 • Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:
  • La tramesa online del formulari d’autorització amb les dades del pare/mare o tutor legal de l’estudiant.
  • La tramesa online del formulari d’inscripció que ha d’omplir el candidat/a. 
  • La recomanació confidencial online del professor/a de ciències o bé del tutor/a de l’estudiant.
 • Les candidatures que no aportin tota la documentació online sol·licitada quedaran excloses del procés de selecció.
 • L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’admissió directa al programa Joves per la Medicina. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés d’avaluació abans de l’adjudicació de la plaça.

Procés d’avaluació

Totes les candidatures rebudes seran avaluades individualment. Per a la selecció es valorarà la informació i documentació aportada en cada candidatura, que inclou:

 • Respostes del/la estudiant a les preguntes del formulari d’inscripció, on s’inclou la carta de motivació.
 • Les recomanacions per part del/la docent o tutor/a.
 • Expedient acadèmic.
 • L'interès i les ganes de participar.

L’avaluació del perfil dels candidats i candidates la farà un tribunal de selecció extern de la Fundació Catalunya La Pedrera un cop tancat el període d'inscripcions.

La selecció es comunicarà el 20 d'octubre del 2023.

Totes les comunicacions es faran via correu electrònic.

La resolució del tribunal de selecció és inapel·lable.

Cost del programa

Un cop seleccionat/da per participar al programa, cada estudiant farà l’aportació de l’import de 790€ en concepte d’inscripció per confirmar la seva plaça.

La participació al programa Joves per la Medicina inclou: 

 • Formació dels estudiants per part dels professionals experts/es en diferents especialitats mèdiques que participen al programa.
 • Material didàctic.
 • Assegurança d’accidents i responsabilitat civil.

El primer pagament s’haurà de dur a terme abans del 6 de novembre de 2023. Els candidats/tes que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos/es del programa.

El pagament de la quota es podrà fer fraccionat en dos pagaments, el primer del 60% del total (474€) i el segon corresponent al 40% restant (316€). El primer pagament s’haurà de fer efectiu des del 20 d’octubre fins el 6 de novembre del 2023 per confirmar la plaça del/la estudiant. El segon pagament s'haurà de fer efectiu del 11 al 20 de desembre del 2023.

Condicions de pagament

 • Un cop seleccionat per al programa, cada estudiant haurà d’efectuar un pagament de la totalitat del cost del programa 790€ o  un pagament de 474€ (60% del cost total) en concepte d’inscripció per confirmar la seva plaça.
 • Aquest primer pagament s’haurà de fer efectiu abans del 6 de novembre 2023,  un cop conclosa la selecció de candidatures. Els i les candidats/es que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.
 • El segon pagament serà de 316€ (40% restant del cost total) i s’haurà de fer efectiu abans del 20 de desembre del 2023. Els i les candidats/es que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.

La quota d’inscripció del programa Joves per la Medicina inclou: material utilitzat en cadascuna de les sessions del curs, activitats programades, remuneració dels investigadors i personal docent, i assegurança d'accidents i de responsabilitat civil. La quota d’inscripció no inclou el transport des de i a les institucions on es duran a terme cada sessió del programa.

Pla d'Ajuts econòmics

El programa Joves per la medicina basa el procés d’avaluació i selecció en les qualitats dels candidats. La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als i les joves i, per això, s’estudiarà la concessió d'ajuts als candidats/es que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud d'ajuts contacteu amb nosaltres a coneixement@fcatalunyalapedrera.com un cop la vostra candidatura hagi estat seleccionada i abans de finalitzar el període per al pagament de confirmació de plaça.

Un cop sol·licitat l'ajut, no caldrà fet cap pagament fins a la resolució d’aquest.

Més informació