Recursos per educadors i pares

Ja pots consultar la nova guia d'educació emocional que ha realitzat la Fundació Catalunya La Pedrera

Aquesta guia és el recurs que concreta i pauta l’estil d’intervenció de l’equip educatiu del Programa d’Acompanyament Educatiu (PAE) de la Fundació Catalunya La Pedrera, en el desenvolupament de l’educació emocional d’infants i adolescents. Això juntament amb la promoció de la creativitat són els dos eixos metodològics i transversals del Programa en totes les seves activitats per aconseguir l’èxit educatiu des d’una doble dimensió: acadèmica o escolar i personal i social.

L’educació emocional ens permet educar de manera integral els infants i adolescents, per dotar-los de recursos personals/interiors que els permetin enfrontar-se amb fortalesa, seguretat, esperança, amor i confiança a les situacions que la vida adulta els durà.

L’educació emocional ha de partir fonamentalment del model que l’educador sigui per als infants i adolescents.

No seran gaire útils les activitats plenes de continguts d’intel·ligència emocional si no van acompanyades del model emocionalment intel·ligent de l’educador.

 

Per tant, educadors, aquesta guia no és un llibre de receptes ni una fórmula màgica per aconseguir uns resultats emocionalment intel·ligents. Aquesta és una guia que pretén orientar i acompanyar el treball que s’ha de fer, en dos nivells:

  • en l’interior de cadascun de nosaltres com a individus
  • n la relació amb els infants i adolescents per desenvolupar en ells els cinc eixos d’educació emocional que ens proposem des del Programa.

Pots consultar la guia aquí

Contacteu amb nosaltres per correu o per telèfon al 93 214 25 57